3D-Støberiet/KKArt tilbyder en række sammenhængende muligheder i løsning af støbeopgaver. Mange års erfaring er samlet til et hele, hvor traditionel støbe metode ligger til grund for inddragelse af nyere teknikker i ønsket om at kombinere muligheder med kvalitet.

 

Her er mulighed for at få støbt modellerede skulpturer, figurer, designs og andre emner. Ved brug af Shell-Casting opnås et meget fint aftryk med begrænset efterbearbejdning, samt en begrænset mængde formaffald.

3D-Støberiets implementering af digitale værktøjer giver desuden mulighed for hel eller delvis udvikling af skulpturer, designs, prototyper ol.

Med forståelse for detaljen, en innovativ tilgang og 3D-Støberiets færdigheder under et tag, tillader en samlet ide at forme sig gennem hele processen.